Kokybės politika

Ši kokybės politika yra mūsų kokybės kultūros ir pamatinių vertybių išraiška.

Ji nubrėžia mūsų veiklos ir elgesio gaires bei dar kartą patvirtina mūsų įsipareigojimą laikytis aukščiausių sąžiningumo ir principingumo standartų.